Voorwoord jaarverslag 2014

In 2014 werd net als de vorige jaren gestreefd naar groei en naar opbouw en toepassing van kennis. Groei in activiteit is nodig om de noodzakelijke middelen te genereren die gebruikt worden om te investeren in wetenschappelijk onderzoek en goede arbeidsomstandigheid voor onze medewerkers.

In 2014 stonden echter niet meer groei en klinisch wetenschappelijk onderzoek op zich centraal, wel het streven naar waarde voor de patiënt. Waardecreatie werd ons hoogste doel: kwaliteit over kost. Om meer waarde te creëren hebben we de klemtoon gelegd op de teller in deze breuk: kwaliteit kwam eerst, kostenefficiëntie kwam daarna. Waarde wordt bepaald door de ontvanger, niet degene die een dienst aanbiedt. Daarom werd wel belang gehecht aan resultaatsindicatoren in de zorg, zoals de VIP² indicatoren van de Vlaamse overheid, die samen met de patiëntenorganisaties worden opgesteld. Het zijn de resultaten, vooral op lange termijn, die tellen als kwaliteit wordt gemeten. Het UZA scoorde excellent op deze indicatoren.

Continue verbetering en betrokkenheid bij waardecreatie hangt af van gemeenschappelijke doelstellingen die de belangen van al onze medewerkers en de patiënten dienen. Waarde creëren voor de patiënt is in het UZA geen abstract ideaal, maar dagelijkse praktijk.

Dit jaarverslag geeft hiervan een beknopt overzicht.

Johnny Van der Straeten, Gedelegeerd bestuurder

De patiënt centraal

Paul verdient het allerbeste

Het UZA doet er alles aan om de behandeling en het verblijf van elke patiënt zo comfortabel en aangenaam mogelijk te maken. De infrastructuur, de klantenservice, de zorgkwaliteit en een goede voorlichting van patiënten en hun familie spelen hierin een belangrijke rol.

Samenwerking

Samen werken aan kwaliteitsvolle zorg voor iedereen

Het groeperen van expertise en middelen heeft alleen maar voordelen. Het UZA kiest er dan ook resoluut voor om medische expertise te delen via onder meer het Iridium Kankernetwerk en het UCNA. Maar ook op administratief en financieel vlak is samenwerken lucratief: zo kunnen we via Optimus met andere ziekenhuizen samen aankopen groeperen om met dalende (overheids)middelen toch onze doelstellingen te halen.

Over de zorg niets dan lof: er werd perfect in team gewerkt. Iedereen was begaan met mij en stond altijd voor me klaar.

Medewerkers

Betrokken medewerkers zorgen voor meer kwaliteit

Voor kwalitatieve patiëntenzorg kan het UZA voluit rekenen op meer dan 2000 geëngageerde medewerkers. We stimuleren continue innovatie door volop in te zetten op de ontwikkeling van hun talenten. De unieke bedrijfscultuur en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden maakten ons voor de 9de keer op rij Top Employer.
Hildegard Hermans, personeelsdirecteur.

Resultaten 2014

Een positief resultaat ondanks besparingen

In 2014 steeg de activiteit in het UZA opnieuw ondanks enkele groeibelemmeringen. Het financieel boekjaar werd afgesloten met een winst van 6,6 miljoen euro.

Nieuwe hoop en betere resultaten voor patiënten

Wetenschappelijk onderzoek

Nieuwe hoop en betere resultaten voor de patiënt

De wetenschappelijke hoogtepunten van 2014 illustreren de unieke kennisfunctie die het UZA inneemt op gebied van professionele ontwikkeling in de gezondheidszorg en patiëntgebonden onderzoek.

Voorwoord prof. dr. Marie-José Tassignon, medisch directeur

Management

UZA

Draai uw scherm voor de optimale ervaring.

UZA

Gelieve een andere browser te gebruiken of uw browser te updaten.